Wioska Necpaly jest bardzo wyszukiwana przez turystów głównie dzięki wczesno gotyckiemu kościołowi, który pochodzi z 13. stulecia. Możemy tam zobaczyć cenne pierwotne ścienne malatury z końca 14. stulecia. Kościół został ogłoszony jako narodowy zabytek kuluralny. Następnie można tu znaleźć późno klasyczny kościół z roku 1843, który został dopełniony o ołtarz z 17. stulecia. Pierwsze wzmianki dochowały się z roku 1266, kiedy wioska Necpaly należała do rodu Necpalskich. Już w 16. stuleciu została tu zbudowana szkoła łacińska a później gimnazjum artykulacji.